Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

HABERLER

Basın Toplantısı

Türk savunma sanayiini dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biri yapma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) ile Savunma ve Havacılık Tanıtım Grubu (TDA)’nun Başkanı Latif Aral Aliş, Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık’ın teşrifleriyle, 15 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul Çırağan Palace Kempinski Otel’de düzenlenen basın toplantısında, sektörün 2015 yılı ihracatı ile 2016 ilk yarıyıl değerlendirmesini yaparak, ikinci yarıyıla ilişkin beklentilerini paylaştı.

“Savunma ve havacılık sektörü olarak, önemli projeleri tek tek tamamlıyor, yeni milli projelere başlıyoruz. Milletimizi gururlandırmaya, ülkemize katkı sağlamaya, ihracatta Türkiye’nin yüz akı olmaya devam ediyoruz. Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojik yatırımlarla büyüyen savunma sektörümüz, üretiminin üçte birinden fazlasını ihraç eder duruma geldi” diye konuşan Aliş,  bu yılın Haziran ayı verilerine göre sektör ihracatının yüzde 11.6 arttığını ve 2016 yılında sektörde yüzde 20’lik büyümeyi yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Türk savunma firmalarının dünyanın en büyük savunma firmaları listesinde yer aldığına dikkat çeken Latif Aral Aliş, sektörün 2023 yılında 25 milyar dolar ihracat hedeflediğini hatırlatarak,  “İhracat hedefimize ulaşmak için hem nicelik hem de nitelik olarak ihracatımızı arttırmak zorundayız. Türkiye ihraç ürünlerinin kg başına ortalama fiyatı 1.34 dolar iken savunma sanayi ihracatında bu rakam ortalama 25 dolardır. Bunun için sadece büyük şehirlerde değil, diğer illerimizde de üniversitelerimizin KOBİ’lerimizle birlikte çalışarak yeni ürünler geliştirerek ihracatçılar kervanına katılmalarını destekliyoruz” diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık da Türkiye’nin ayakta kalması ve geleceğine güvenle bakması için güçlü demokrasi, güçlü ekonomi ve güçlü ordusunun olması gerektiğinin önemine değinerek, şöyle konuştu: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dünyanın en nitelikli insan kaynağına sahip. Bu nitelikli insan kaynağımızı güçlü savunma sanayi ile desteklemeliyiz.”

Savunma sanayindeki yüzde 11.6 oranındaki ihracat artışının sevindirici olduğunu belirten Bakan Işık, “olmazsa olmaz sektörümüz savunma sanayimizde Ar-Ge ve inovasyona büyük yatırım yaparak, yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesine zemin hazırladık. Özel sektör ve KOBİ’lerimiz savunma sanayinde daha fazla yer almalı. Savunma sanayinde büyümenin özel sektör eliyle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Böylelikle 1 milyar 700 milyon dolar civarı olan savunma sanayi ihracatımızı kısa sürede 5 milyar dolara çıkaracağımızı düşünüyoruz” dedi.