Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

BAŞARI HİKAYELERİ

GÖKTÜRK

AMAÇ: Coğrafi kısıtlama olmaksızın dünya üzerinde herhangi bir bölgeden askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkan tanıyacak aynı zamanda orman alanlarının kontrolü, kaçak yapılaşmanın takibi, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, ürün rekolte tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet alanında da görüntü ihtiyacını karşılayacak bir uydu sisteminin tedarik edilmesi ve 5 tona kadar tüm uyduların entegrasyon ve testlerinin yapılacağı 1 adet test merkezi

KAPSAM : 1 Electro-optik Uydu, 1 Sabit ve 1 Mobil Uydu Yer İstasyonu, Uydu Montaj Entegrasyon ve Test (UMET)Merkezi 

PROJE MODELI: Yurt Dışı Hazır Alım

ANA/ALT YUKLENICI :TELESPAZİO/ TUBİTAK UEKAE, Aselsan A.Ş. , TAI. Roketsan

SOZLESME IMZA TARIHI: 13 Temmuz 2009

MEVCUT DURUM : Sözleşme 16 Temmuz 2009 tarihinde imzalanmış ve 19 Temmuz 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tasarım faaliyetleri yürütülmektedir

http://www.ssm.gov.tr/anasayfa/projeler/Sayfalar/proje.aspx?projeID=53

GOKTURK-1  

GÖKTÜRK-1 Programının amacı; coğrafi kısıtlama olmaksızın dünya üzerinde herhangi bir bölgeden askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkan tanıyacak aynı zamanda orman alanlarının kontrolü, kaçak yapılaşmanın takibi, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, ürün rekolte tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet alanında da görüntü ihtiyacını karşılayacak bir uydu sisteminin tedarik edilmesidir.

Bu amaçlara ek olarak proje ile TUSAŞ’da 5 tona kadar tüm uyduların entegrasyon ve testlerinin yurtiçinde gerçekleştirilebileceği uluslararası standartlarda bir uydu montaj, entegrasyon ve test merkezi de kurulacaktır. 

GÖKTÜRK-1 projesine ait sözleşme, Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TELESPAZIO arasında 13 Temmuz 2009 tarihinde imzalanmış ve 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. https://www.tai.com.tr/tr/proje/gokturk-1

GOKTURK-2 

Türkiye'nin İlk Yüksek Çözünürlüklü Yer Gözlem Uydusu

Türk mühendislerince tasarlanan ve 2012 yılında gerçekleştirilen fırlatma operasyonu ile görev yörüngesine yerleştirilmiş olan  GÖKTÜRK-2,  Ülkemizde özgün olarak geliştirilen ilk yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusudur.

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programı (SAVTAG-1007) kapsamında, GÖKTÜRK-2 projesine ait Proje Destekleme Sözleşmesi; Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ) - TÜBİTAK UZAY İş Ortaklığı arasında 13 Nisan 2007 tarihinde imzalanarak 1 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

GÖKTÜRK-2 Sistemi ve göreve ilişkin tasarım, üretim ve test süreçlerindeki tüm mühendislik faaliyetleri milli olarak gerçekleştirilmiştir. Projede TUSAŞ tarafından GÖKTÜRK-2 Uydusuna yönelik yürütülen faaliyetler:

-       Uydu Yapısal Sistemi tasarım, analiz, üretim ve test

-       Uydu Isıl Kontrol Sistemi tasarım, analiz, entegrasyon ve test

-       Uydu Yönelim Yörünge Belirleme ve Kontrol Sistemi tasarımı, uyduya entegrasyon ve testleri

-       Sistem yerleşimi tasarımı

-       Uydu kablolama tasarımı, üretimi ve uyduya entegrasyonu

-       Yönelim Belirleme ve Kontrol Arayüz elektroniği tasarımı, üretimi, uzay yeterliliğinin gösterilmesi, uyduya entegrasyonu ve testleri

-       Uydu Modelleri* montajı (* 1YYM, 2YM ve 3UM)

-       Uydu Modelleri kütle özellikleri ölçümlerinin TUSAŞ tesislerine kurulan ölçüm sistemi altyapısı ile gerçekleştirilmesi (YYM, YM ve UM)

-       Uydu Modelleri yapısal (statik, titreşim, akustik) testleri (YYM, YM ve UM)

-       Uydu Modelleri ısıl testleri (YM ve UM)

-       TUSAŞ tesislerine kurulan ve uydu ısıl testlerinin gerçekleştirildiği Isıl Vakum Odası'nın işletime alınması

-       Uydu Modelleri hizalama ölçümleri (YM ve UM)

-       Uydu Modelleri güneş paneli açılma testleri, test düzeneğinin tasarımı, üretimi ve doğrulanması (YM ve UM)

-       Uydunun fırlatma aracı uyumluluk yönetimi

-       Uydu Yeterlilik Modeli şok testi (YM)

-       Uydu Uçuş Modeli entegrasyonu ve işlevsel testleri

-       Entegre Lojistik Destek

-       Uydunun uzay koşullarındaki ısıl benzetimini yapacak milli ısıl analiz yazılımının geliştirilmesi

GÖKTÜRK-2 Uydusu sevkiyat öncesi testleri TUSAŞ tesislerinde tamamlanmış ve akabinde uydu, Çin Halk Cumhuriyeti Jiuquan Fırlatma Merkezi'ne gönderilmiştir. GÖKTÜRK-2 Uydusu 18 Aralık 2012 tarihinde Türkiye saati ile 18:13'te Çin'den uzaya fırlatılmıştır. Fırlatmadan 12 dakika sonra görev yörüngesine yerleşen uydudan ilk sinyal, saat 19:39'da Norveç Tromsø Yer İstasyonu'ndan alınmıştır. Müteakiben devreye alma süreci tamamlanmış ve GÖKTÜRK-2 Uydusu tarafından çekilen görüntüler, Ankara'da bulunan yer istasyonuna indirilmeye başlanmıştır.

GÖKTÜRK-2 Projesi kapsamında; uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının gözlem ve araştırma ihtiyaçlarının milli imkân ve kabiliyetlerle karşılanması hedeflenmiştir. Gelinen durum itibariyle bu hedeflere ulaşılmış, TUSAŞ bünyesinde Ülkemizin gelecekteki uydu projelerinde görev alacak uzman insan gücü yetişmiş,  uydu ve ekipman seviyesi tasarım, analiz, üretim, montaj, entegrasyon ve test faaliyetlerine yönelik altyapı ve kabiliyetler kazanılmıştır.

Görev yörüngesinde attığı 5.344 tur ile 1. yaşını dolduran GÖKTÜRK-2 Uydusuna ait temel teknik özellikler aşağıda verilmektedir.

GÖKTÜRK-2 Uydusu Teknik Özellikleri:

Yörünge

: Güneş Eş zamanlı Yörünge

Yörünge Yüksekliği

: ~ 700 km

Dünya Çevresindeki Tur Süresi

: ~ 98 dakika

Günlük yer istasyonu Temas Süresi

: ~ 40 dakika (gündüz+gece)

Global Gözlem Alanı Kabiliyeti

: Bütün Dünya 

Tekrar Ziyaret Zamanı

: Ortalama 2,5 gün

Uydu Kütlesi 

: < 409 kg.

Görüntü Depolama Kapasitesi

: 8 GB + 32 GB

Siyah - Beyaz Çözünürlük 

: 2,5 m

Renkli Çözünürlük

: 5 m 

Görev Ömrü 

: 5 yıl 

 

* 1 YYM: Yapısal Yeterlilik Modeli, 2 YM: Yeterlilik Modeli ve 3 UM: Uçuş Modeli

KAYNAK: TUSAŞ- Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. https://www.tai.com.tr/tr/proje/gokturk-2